Yn bresennol

Presenoldeb Elin Walker Jones

Ystadegau mynychu Elin Walker Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Elin Walker Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/07/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,06/07/2018 Disgwyliedig
20/06/2018 CYSAG ,20/06/2018 Mynychwyd
13/06/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,13/06/2018 Mynychwyd
12/09/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,12/09/2018 Mynychwyd
27/09/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,27/09/2018 Mynychwyd
07/06/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,07/06/2018 Mynychwyd
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018 Mynychwyd
07/06/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,07/06/2018 Mynychwyd
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,13/09/2018 Mynychwyd
10/07/2018 Pwyllgor Iaith ,10/07/2018 Mynychwyd
18/10/2018 Pwyllgor Iaith ,18/10/2018 Disgwyliedig
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd