Yn bresennol

Presenoldeb Elin Walker Jones

Ystadegau mynychu Elin Walker Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   85%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   15%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Elin Walker Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
07/11/2018 CYSAG ,07/11/2018 Disgwyliedig
12/09/2018 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,12/09/2018 Mynychwyd
12/12/2018 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,12/12/2018 Disgwyliedig
27/09/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,27/09/2018 Mynychwyd
29/11/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,29/11/2018 Mynychwyd
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018 Mynychwyd
06/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/11/2018 Mynychwyd
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,15/11/2018 Mynychwyd
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,13/09/2018 Mynychwyd
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,15/11/2018 Disgwyliedig
26/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,26/11/2018 Yn bresennol
17/12/2018 Pwyllgor Cynllunio ,17/12/2018 Yn bresennol
14/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/01/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
18/10/2018 Pwyllgor Iaith ,18/10/2018 Mynychwyd
17/01/2019 Pwyllgor Iaith ,17/01/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd