Yn bresennol

Presenoldeb Elin Walker Jones

Ystadegau mynychu Elin Walker Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   91%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   9%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Elin Walker Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/12/2017 Fforwm Ardal Ogwen ,06/12/2017 Mynychwyd
28/02/2018 Fforwm Ardal Ogwen ,28/02/2018 Mynychwyd
30/01/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,30/01/2018 Mynychwyd
20/04/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,20/04/2018 Mynychwyd
30/01/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,30/01/2018 Mynychwyd
20/04/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,20/04/2018 Mynychwyd
27/02/2018 Pwyllgor Iaith ,27/02/2018 Absennol
24/04/2018 Pwyllgor Iaith ,24/04/2018 Mynychwyd
14/12/2017 Y Cyngor ,14/12/2017 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd