Yn bresennol

Presenoldeb Edgar Wyn Owen

Ystadegau mynychu Edgar Wyn Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:31
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 27   87%
Derbyniwyd ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   13%
Yn bresennol:2
Gwahoddiadau a dderbynwyd:1
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Edgar Wyn Owen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
04/04/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/04/2019 Mynychwyd
04/07/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Mynychwyd
13/03/2019 Fforwm Ardal Gwyrfai ,13/03/2019 Mynychwyd
19/06/2019 Fforwm Ardal Gwyrfai ,19/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
20/03/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,20/03/2019 Mynychwyd
20/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,20/06/2019 Mynychwyd
20/03/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,20/03/2019 Mynychwyd
20/03/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,20/03/2019 Mynychwyd
20/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,20/06/2019 Mynychwyd
29/07/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,29/07/2019 Yn bresennol
04/04/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/04/2019 Mynychwyd
04/07/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Mynychwyd
04/03/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/03/2019 Mynychwyd
01/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/04/2019 Mynychwyd
29/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,29/04/2019 Mynychwyd
20/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,20/05/2019 Mynychwyd
10/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,10/06/2019 Mynychwyd
01/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/07/2019 Mynychwyd
22/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,22/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
09/04/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,09/04/2019 Mynychwyd
01/05/2019 Pwyllgor Iaith ,01/05/2019 Mynychwyd
09/07/2019 Pwyllgor Iaith ,09/07/2019 Mynychwyd
27/06/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,27/06/2019 Disgwyliedig
19/07/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,19/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
29/07/2019 Pwyllgor Pensiynau ,29/07/2019 Disgwyliedig
11/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/04/2019 Mynychwyd
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,03/06/2019 Mynychwyd
11/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/04/2019 Mynychwyd
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,03/06/2019 Mynychwyd
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Mynychwyd