Yn bresennol

Presenoldeb Simon Glyn

Ystadegau mynychu Simon Glyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   58%
Derbyniwyd ymddiheuriad:5   62% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   42%
Gwahoddiadau a dderbynwyd:1
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Simon Glyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/07/2019 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,11/07/2019 Absennol
04/04/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/04/2019 Mynychwyd
04/07/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/04/2019 Fforwm Craffu ,10/04/2019 Mynychwyd
18/03/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,18/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/06/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,17/06/2019 Absennol
04/04/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/04/2019 Mynychwyd
04/07/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
29/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,29/04/2019 Mynychwyd
20/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,20/05/2019 Mynychwyd
10/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,10/06/2019 Mynychwyd
01/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
22/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,22/07/2019 Mynychwyd
09/07/2019 Pwyllgor Iaith ,09/07/2019 Absennol
27/06/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,27/06/2019 Disgwyliedig
19/07/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,19/07/2019 Disgwyliedig
14/03/2019 Pwyllgor Pensiynau ,14/03/2019 Mynychwyd
16/05/2019 Pwyllgor Pensiynau ,16/05/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,03/06/2019 Disgwyliedig
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,03/06/2019 Disgwyliedig
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Mynychwyd
07/03/2019 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,07/03/2019 Disgwyliedig