Yn bresennol

Presenoldeb Simon Glyn

Ystadegau mynychu Simon Glyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   71%
Derbyniwyd ymddiheuriad:6   86% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   29%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Simon Glyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
17/07/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,17/07/2018 Absennol
22/02/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,22/02/2018 Mynychwyd
19/04/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/04/2018 Mynychwyd
14/06/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,14/06/2018 Mynychwyd
19/03/2018 Fforwm Craffu ,19/03/2018 Disgwyliedig
10/04/2018 Fforwm Craffu ,10/04/2018 Disgwyliedig
26/04/2018 Fforwm Craffu ,26/04/2018 Disgwyliedig
09/07/2018 Fforwm Craffu ,09/07/2018 Disgwyliedig
05/03/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,05/03/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
18/06/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,18/06/2018 Mynychwyd
22/02/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,22/02/2018 Mynychwyd
19/04/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/04/2018 Mynychwyd
14/06/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,14/06/2018 Mynychwyd
26/02/2018 Pwyllgor Cynllunio ,26/02/2018 Mynychwyd
19/03/2018 Pwyllgor Cynllunio ,19/03/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
16/04/2018 Pwyllgor Cynllunio ,16/04/2018 Mynychwyd
14/05/2018 Pwyllgor Cynllunio ,14/05/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/06/2018 Pwyllgor Cynllunio ,04/06/2018 Mynychwyd
25/06/2018 Pwyllgor Cynllunio ,25/06/2018 Mynychwyd
23/07/2018 Pwyllgor Cynllunio ,23/07/2018 Disgwyliedig
15/03/2018 Pwyllgor Pensiynau ,15/03/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
19/06/2018 Pwyllgor Pensiynau ,19/06/2018 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd
22/02/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,22/02/2018 Mynychwyd
27/02/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,27/02/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/03/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,13/03/2018 Mynychwyd
09/04/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,09/04/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad