Yn bresennol

Presenoldeb Simon Glyn

Ystadegau mynychu Simon Glyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   53%
Derbyniwyd ymddiheuriad:7   78% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   47%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Simon Glyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/11/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,20/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/10/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Mynychwyd
13/12/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Mynychwyd
07/02/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,07/02/2019 Mynychwyd
17/10/2018 Fforwm Craffu ,17/10/2018 Disgwyliedig
19/12/2018 Fforwm Craffu ,19/12/2018 Disgwyliedig
18/02/2019 Fforwm Craffu ,18/02/2019 Absennol
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/12/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/12/2018 Absennol
11/10/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Mynychwyd
13/12/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Mynychwyd
07/02/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,07/02/2019 Mynychwyd
03/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
24/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,24/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
08/11/2018 Pwyllgor Pensiynau ,08/11/2018 Mynychwyd
21/01/2019 Pwyllgor Pensiynau ,21/01/2019 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,10/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
31/10/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,31/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad