Yn bresennol

Presenoldeb E. Selwyn Griffiths

Ystadegau mynychu E. Selwyn Griffiths
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   60%
Derbyniwyd ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   40%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer E. Selwyn Griffiths
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/11/2018 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,30/11/2018 Disgwyliedig
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/12/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/10/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/10/2018 Mynychwyd
22/11/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,22/11/2018 Mynychwyd
22/11/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,22/11/2018 Mynychwyd
10/10/2018 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ,10/10/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd