Yn bresennol

Presenoldeb Alwyn Gruffydd

Ystadegau mynychu Alwyn Gruffydd
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Alwyn Gruffydd
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
27/09/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,27/09/2018 Mynychwyd
29/11/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,29/11/2018 Mynychwyd
14/02/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,14/02/2019 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/12/2018 Mynychwyd
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/09/2018 Mynychwyd
15/10/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/10/2018 Mynychwyd
22/11/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,22/11/2018 Mynychwyd
24/01/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,24/01/2019 Mynychwyd
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,20/09/2018 Mynychwyd
22/11/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,22/11/2018 Mynychwyd
24/01/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,24/01/2019 Mynychwyd
18/10/2018 Pwyllgor Iaith ,18/10/2018 Mynychwyd
17/01/2019 Pwyllgor Iaith ,17/01/2019 Mynychwyd
14/02/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,14/02/2019 Disgwyliedig
10/10/2018 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ,10/10/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd