Yn bresennol

Presenoldeb Alwyn Gruffydd

Ystadegau mynychu Alwyn Gruffydd
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Alwyn Gruffydd
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Mynychwyd
28/06/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,28/06/2018 Mynychwyd
19/07/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,19/07/2018 Mynychwyd
27/09/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,27/09/2018 Mynychwyd
18/06/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,18/06/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Mynychwyd
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/06/2018 Mynychwyd
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/09/2018 Mynychwyd
15/10/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/10/2018 Disgwyliedig
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,21/06/2018 Mynychwyd
Private meeting, 20/09/2018 Mynychwyd
10/07/2018 Pwyllgor Iaith ,10/07/2018 Mynychwyd
18/10/2018 Pwyllgor Iaith ,18/10/2018 Disgwyliedig
10/10/2018 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ,10/10/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd