Yn bresennol

Presenoldeb Mike Stevens

Ystadegau mynychu Mike Stevens
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   64%
Derbyniwyd ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   36%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Mike Stevens
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
04/04/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/04/2019 Mynychwyd
04/07/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/06/2019 CYSAG ,12/06/2019 Mynychwyd
08/07/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,08/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/04/2019 Fforwm Craffu ,10/04/2019 Mynychwyd
04/04/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/04/2019 Mynychwyd
04/07/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/03/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,05/03/2019 Disgwyliedig
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
08/03/2019 Ymchwiliad Craffu Gorfodaeth Gwastraff ,08/03/2019 Disgwyliedig
30/04/2019 Ymchwiliad Craffu Gorfodaeth Gwastraff ,30/04/2019 Disgwyliedig
18/06/2019 Ymchwiliad Craffu Gorfodaeth Gwastraff ,18/06/2019 Mynychwyd