Yn bresennol

Presenoldeb Sian Wyn Hughes

Ystadegau mynychu Sian Wyn Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   94%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Sian Wyn Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/12/2017 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,11/12/2017 Mynychwyd
05/03/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,05/03/2018 Mynychwyd
30/01/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,30/01/2018 Mynychwyd
20/04/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,20/04/2018 Mynychwyd
30/01/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,30/01/2018 Mynychwyd
20/04/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,20/04/2018 Mynychwyd
18/12/2017 Pwyllgor Cynllunio ,18/12/2017 Mynychwyd
15/01/2018 Pwyllgor Cynllunio ,15/01/2018 Mynychwyd
05/02/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/02/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
26/02/2018 Pwyllgor Cynllunio ,26/02/2018 Mynychwyd
19/03/2018 Pwyllgor Cynllunio ,19/03/2018 Mynychwyd
16/04/2018 Pwyllgor Cynllunio ,16/04/2018 Mynychwyd
14/05/2018 Pwyllgor Cynllunio ,14/05/2018 Mynychwyd
26/04/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,26/04/2018 Disgwyliedig
14/12/2017 Y Cyngor ,14/12/2017 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd