Yn bresennol

Presenoldeb Aled Ll. Evans

Ystadegau mynychu Aled Ll. Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%
Gwahoddiadau a dderbynwyd:1
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Aled Ll. Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
05/04/2017 Bwrdd Pensiwn ,05/04/2017 Mynychwyd
24/07/2017 Bwrdd Pensiwn ,24/07/2017 Mynychwyd
06/06/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,06/06/2017 Mynychwyd
22/06/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,22/06/2017 Mynychwyd
13/07/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/07/2017 Mynychwyd
06/03/2017 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,06/03/2017 Mynychwyd
29/06/2017 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,29/06/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
16/03/2017 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau ,16/03/2017 Mynychwyd
04/07/2017 Pwyllgor Iaith ,04/07/2017 Mynychwyd
16/03/2017 Pwyllgor Pensiynau ,16/03/2017 Gwahoddwyd
12/06/2017 Pwyllgor Pensiynau ,12/06/2017 Mynychwyd
02/03/2017 Y Cyngor ,02/03/2017 Mynychwyd
18/05/2017 Y Cyngor ,18/05/2017 Mynychwyd
15/06/2017 Y Cyngor ,15/06/2017 Mynychwyd
28/07/2017 Y Cyngor ,28/07/2017 Mynychwyd