Yn bresennol

Presenoldeb Aled Ll. Evans

Ystadegau mynychu Aled Ll. Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 23   88%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Aled Ll. Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
05/12/2017 Bwrdd Pensiwn ,05/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/02/2018 Bwrdd Pensiwn ,15/02/2018 Mynychwyd
12/04/2018 Bwrdd Pensiwn ,12/04/2018 Mynychwyd
08/02/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,08/02/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Mynychwyd
11/12/2017 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,11/12/2017 Mynychwyd
05/03/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,05/03/2018 Mynychwyd
13/12/2017 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,13/12/2017 Mynychwyd
23/01/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,23/01/2018 Mynychwyd
17/04/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,17/04/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/12/2017 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,13/12/2017 Mynychwyd
23/01/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,23/01/2018 Mynychwyd
27/02/2018 Pwyllgor Iaith ,27/02/2018 Mynychwyd
24/04/2018 Pwyllgor Iaith ,24/04/2018 Mynychwyd
14/12/2017 Y Cyngor ,14/12/2017 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
09/01/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,09/01/2018 Mynychwyd
22/01/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,22/01/2018 Mynychwyd
01/02/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,01/02/2018 Mynychwyd
06/02/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,06/02/2018 Mynychwyd
12/02/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,12/02/2018 Mynychwyd
22/02/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,22/02/2018 Mynychwyd
27/02/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,27/02/2018 Mynychwyd
13/03/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,13/03/2018 Mynychwyd
09/04/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,09/04/2018 Mynychwyd