Yn bresennol

Presenoldeb Aled Ll. Evans

Ystadegau mynychu Aled Ll. Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   57%
Derbyniwyd ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   43%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Aled Ll. Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
16/07/2018 Bwrdd Pensiwn ,16/07/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/10/2018 Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd rhwng Aelodau Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd a Chynrychiolwyr y Cyflogwyr a’r Undebau ,10/10/2018 Disgwyliedig
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Mynychwyd
28/06/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,28/06/2018 Mynychwyd
19/07/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,19/07/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
27/09/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,27/09/2018 Mynychwyd
18/06/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,18/06/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Mynychwyd
21/06/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
20/09/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/10/2018 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/10/2018 Disgwyliedig
03/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2018 Yn bresennol
10/07/2018 Pwyllgor Iaith ,10/07/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
18/10/2018 Pwyllgor Iaith ,18/10/2018 Disgwyliedig
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Ymchwiliad Craffu Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ,10/09/2018 Mynychwyd