Yn bresennol

Presenoldeb Anne Lloyd Jones

Ystadegau mynychu Anne Lloyd Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   62%
Derbyniwyd ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   38%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Anne Lloyd Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/11/2018 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,30/11/2018 Disgwyliedig
17/09/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/09/2018 Mynychwyd
03/12/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,03/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2018 Mynychwyd
24/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,24/09/2018 Mynychwyd
15/10/2018 Pwyllgor Cynllunio ,15/10/2018 Mynychwyd
05/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2018 Mynychwyd
26/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,26/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/12/2018 Pwyllgor Cynllunio ,17/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
14/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/01/2019 Mynychwyd
11/02/2019 Pwyllgor Cynllunio ,11/02/2019 Mynychwyd
25/10/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/10/2018 Mynychwyd
12/02/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/02/2019 Disgwyliedig
01/10/2018 Pwyllgor Safonau ,01/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/01/2019 Pwyllgor Safonau ,21/01/2019 Mynychwyd
13/11/2018 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,13/11/2018 Disgwyliedig
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad