Yn bresennol

Presenoldeb John Brynmor Hughes

Ystadegau mynychu John Brynmor Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   63%
Derbyniwyd ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   37%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:2
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Y nifer o gyfarfodydd nad oedd y cynghorydd yn medru eu mynychu oherwydd busnes arall y Cyngor. Nid yw'r gwrthdrawiadau yma yn cael eu cynnwys yn yr ystadegau presenoldeb..

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer John Brynmor Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/09/2017 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,06/09/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/07/2017 Fforwm Craffu ,17/07/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
19/10/2017 Fforwm Craffu ,19/10/2017 Disgwyliedig
02/08/2017 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,02/08/2017 Mynychwyd
22/06/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,22/06/2017 Mynychwyd
13/07/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/07/2017 Mynychwyd
28/09/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,28/09/2017 Mynychwyd
30/11/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,30/11/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/09/2017 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,11/09/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/09/2017 Pwyllgor Cynllunio ,04/09/2017 Yn bresennol
11/07/2017 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,11/07/2017 Mynychwyd
26/10/2017 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,26/10/2017 Mynychwyd
29/09/2017 Pwyllgor Pensiynau ,29/09/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
09/11/2017 Pwyllgor Pensiynau ,09/11/2017 Mynychwyd
28/06/2017 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,28/06/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
14/07/2017 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,14/07/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/11/2017 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,17/11/2017 Mynychwyd
19/06/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,19/06/2017 Mynychwyd
11/09/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/09/2017 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
19/06/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,19/06/2017 Mynychwyd
11/09/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/09/2017 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
28/07/2017 Y Cyngor ,28/07/2017 Mynychwyd
05/10/2017 Y Cyngor ,05/10/2017 Mynychwyd