Yn bresennol

Presenoldeb John Brynmor Hughes

Ystadegau mynychu John Brynmor Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   69%
Derbyniwyd ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   31%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer John Brynmor Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/11/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,20/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/10/2018 Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd rhwng Aelodau Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd a Chynrychiolwyr y Cyflogwyr a’r Undebau ,10/10/2018 Mynychwyd
17/10/2018 Fforwm Craffu ,17/10/2018 Disgwyliedig
Private meeting, 19/12/2018 Disgwyliedig
10/12/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/12/2018 Mynychwyd
27/09/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,27/09/2018 Mynychwyd
29/11/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,29/11/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/12/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/10/2018 Disgwyliedig
08/11/2018 Pwyllgor Pensiynau ,08/11/2018 Mynychwyd
21/09/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,21/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
26/10/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,26/10/2018 Mynychwyd
16/11/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,16/11/2018 Disgwyliedig
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/12/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/12/2018 Disgwyliedig
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd
15/08/2018 Ymchwiliad Craffu - Cefnogi Pobl Anabl (Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn a darpariaeth prosthetig) ,15/08/2018 Disgwyliedig