Yn bresennol

Presenoldeb John Brynmor Hughes

Ystadegau mynychu John Brynmor Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   67%
Derbyniwyd ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   33%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer John Brynmor Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
17/07/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,17/07/2018 Mynychwyd
19/03/2018 Fforwm Craffu ,19/03/2018 Disgwyliedig
10/04/2018 Fforwm Craffu ,10/04/2018 Disgwyliedig
26/04/2018 Fforwm Craffu ,26/04/2018 Disgwyliedig
09/07/2018 Fforwm Craffu ,09/07/2018 Disgwyliedig
15/05/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,15/05/2018 Mynychwyd
24/07/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,24/07/2018 Disgwyliedig
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Mynychwyd
28/06/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,28/06/2018 Mynychwyd
19/07/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,19/07/2018 Mynychwyd
05/03/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,05/03/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
18/06/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,18/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
19/03/2018 Pwyllgor Cynllunio ,19/03/2018 Yn bresennol
16/04/2018 Pwyllgor Cynllunio ,16/04/2018 Yn bresennol
12/04/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/04/2018 Mynychwyd
26/06/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,26/06/2018 Disgwyliedig
15/03/2018 Pwyllgor Pensiynau ,15/03/2018 Mynychwyd
19/06/2018 Pwyllgor Pensiynau ,19/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
26/04/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,26/04/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
22/06/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,22/06/2018 Disgwyliedig
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,05/03/2018 Mynychwyd
11/06/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,05/03/2018 Mynychwyd
11/06/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd
15/08/2018 Ymchwiliad Craffu - Cefnogi Pobl Anabl (Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn a darpariaeth prosthetig) ,15/08/2018 Disgwyliedig