Yn bresennol

Presenoldeb John Brynmor Hughes

Ystadegau mynychu John Brynmor Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   65%
Derbyniwyd ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   35%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer John Brynmor Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/12/2017 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,20/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
19/12/2017 Fforwm Craffu ,19/12/2017 Disgwyliedig
19/03/2018 Fforwm Craffu ,19/03/2018 Disgwyliedig
26/04/2018 Fforwm Craffu ,26/04/2018 Disgwyliedig
15/05/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,15/05/2018 Mynychwyd
30/11/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,30/11/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
08/02/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,08/02/2018 Mynychwyd
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Mynychwyd
11/12/2017 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,11/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/03/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,05/03/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/04/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/04/2018 Mynychwyd
18/01/2018 Pwyllgor Pensiynau ,18/01/2018 Mynychwyd
15/03/2018 Pwyllgor Pensiynau ,15/03/2018 Mynychwyd
26/04/2018 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,26/04/2018 Disgwyliedig
11/12/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,05/03/2018 Mynychwyd
11/12/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,05/03/2018 Mynychwyd
14/12/2017 Y Cyngor ,14/12/2017 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd