Yn bresennol

Presenoldeb Anwen J. Davies

Ystadegau mynychu Anwen J. Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   90%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   10%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Anwen J. Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
07/07/2017 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,07/07/2017 Mynychwyd
06/03/2017 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,06/03/2017 Mynychwyd
13/06/2017 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/06/2017 Mynychwyd
Private meeting, 13/06/2017 Disgwyliedig
24/04/2017 Pwyllgor Cynllunio ,24/04/2017 Yn bresennol
11/07/2017 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,11/07/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/03/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,06/03/2017 Mynychwyd
06/03/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,06/03/2017 Mynychwyd
02/03/2017 Y Cyngor ,02/03/2017 Mynychwyd
18/05/2017 Y Cyngor ,18/05/2017 Mynychwyd
15/06/2017 Y Cyngor ,15/06/2017 Mynychwyd
28/07/2017 Y Cyngor ,28/07/2017 Mynychwyd