Yn bresennol

Presenoldeb Anwen J. Davies

Ystadegau mynychu Anwen J. Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   18%
Derbyniwyd ymddiheuriad:8   89% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   82%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Anwen J. Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/11/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,20/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Absennol
10/12/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,15/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
31/01/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,31/01/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,15/11/2018 Disgwyliedig
25/10/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/02/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/02/2019 Disgwyliedig
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd