Yn bresennol

Presenoldeb Linda Ann Jones

Ystadegau mynychu Linda Ann Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   11%
Derbyniwyd ymddiheuriad:8   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   89%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Linda Ann Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
08/07/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,08/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/03/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,28/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/06/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/03/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,28/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/06/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,06/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
09/04/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,09/04/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad