Yn bresennol

Presenoldeb Alan Jones Evans

Ystadegau mynychu Alan Jones Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   43%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   38% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   57%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Alan Jones Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
07/07/2017 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,07/07/2017 Mynychwyd
18/09/2017 Fforwm Ardal Meirionnydd ,18/09/2017 Absennol
04/12/2017 Fforwm Ardal Meirionnydd ,04/12/2017 Mynychwyd
22/06/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,22/06/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/07/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/07/2017 Absennol
28/09/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,28/09/2017 Absennol
30/11/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,30/11/2017 Absennol
04/09/2017 Pwyllgor Craffu Gofal ,04/09/2017 Absennol
21/09/2017 Pwyllgor Craffu Gofal ,21/09/2017 Mynychwyd
21/09/2017 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,21/09/2017 Mynychwyd
04/07/2017 Pwyllgor Iaith ,04/07/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/10/2017 Pwyllgor Iaith ,12/10/2017 Mynychwyd
28/07/2017 Y Cyngor ,28/07/2017 Mynychwyd
05/10/2017 Y Cyngor ,05/10/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad