Yn bresennol

Presenoldeb Alan Jones Evans

Ystadegau mynychu Alan Jones Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   60%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   25% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   40%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Alan Jones Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
17/09/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/09/2018 Absennol
03/12/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,03/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018 Absennol
06/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/11/2018 Mynychwyd
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,15/11/2018 Absennol
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,15/11/2018 Disgwyliedig
18/10/2018 Pwyllgor Iaith ,18/10/2018 Mynychwyd
17/01/2019 Pwyllgor Iaith ,17/01/2019 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd