Yn bresennol

Presenoldeb Annwen Hughes

Ystadegau mynychu Annwen Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   82%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   18%
Gwahoddiadau a dderbynwyd:3
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Annwen Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
09/03/2018 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,09/03/2018 Mynychwyd
04/12/2017 Fforwm Ardal Meirionnydd ,04/12/2017 Mynychwyd
12/03/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,12/03/2018 Mynychwyd
15/05/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,15/05/2018 Mynychwyd
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Disgwyliedig
07/12/2017 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,07/12/2017 Mynychwyd
22/02/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,22/02/2018 Mynychwyd
19/04/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/04/2018 Mynychwyd
20/04/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,20/04/2018 Disgwyliedig
12/04/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/04/2018 Mynychwyd
27/02/2018 Pwyllgor Iaith ,27/02/2018 Absennol
24/04/2018 Pwyllgor Iaith ,24/04/2018 Disgwyliedig
14/02/2018 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,14/02/2018 Mynychwyd
11/12/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,05/03/2018 Mynychwyd
11/12/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,05/03/2018 Mynychwyd
14/12/2017 Y Cyngor ,14/12/2017 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd