Yn bresennol

Presenoldeb Annwen Hughes

Ystadegau mynychu Annwen Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   94%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%
Gwahoddiadau a dderbynwyd:2
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Annwen Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/07/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,06/07/2018 Disgwyliedig
19/04/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/04/2018 Mynychwyd
14/06/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,14/06/2018 Mynychwyd
09/03/2018 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,09/03/2018 Mynychwyd
20/06/2018 CYSAG ,20/06/2018 Disgwyliedig
12/03/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,12/03/2018 Mynychwyd
18/06/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,18/06/2018 Mynychwyd
15/05/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,15/05/2018 Mynychwyd
20/06/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,20/06/2018 Mynychwyd
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Disgwyliedig
19/04/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/04/2018 Mynychwyd
14/06/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,14/06/2018 Mynychwyd
20/04/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,20/04/2018 Disgwyliedig
07/06/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,07/06/2018 Disgwyliedig
12/04/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/04/2018 Mynychwyd
26/06/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,26/06/2018 Disgwyliedig
27/02/2018 Pwyllgor Iaith ,27/02/2018 Absennol
24/04/2018 Pwyllgor Iaith ,24/04/2018 Disgwyliedig
10/07/2018 Pwyllgor Iaith ,10/07/2018 Disgwyliedig
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,05/03/2018 Mynychwyd
11/06/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/06/2018 Mynychwyd
05/03/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,05/03/2018 Mynychwyd
11/06/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/06/2018 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd