Yn bresennol

Presenoldeb Annwen Hughes

Ystadegau mynychu Annwen Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Gwahoddiadau a dderbynwyd:3
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Annwen Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/10/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Mynychwyd
13/12/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Disgwyliedig
30/11/2018 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,30/11/2018 Disgwyliedig
07/11/2018 CYSAG ,07/11/2018 Gwahoddwyd
17/09/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/09/2018 Mynychwyd
03/12/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,03/12/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018 Mynychwyd
21/11/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,21/11/2018 Mynychwyd
11/10/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,11/10/2018 Mynychwyd
13/12/2018 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Disgwyliedig
25/10/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/10/2018 Disgwyliedig
18/10/2018 Pwyllgor Iaith ,18/10/2018 Disgwyliedig
17/01/2019 Pwyllgor Iaith ,17/01/2019 Disgwyliedig
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/12/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/12/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd