Yn bresennol

Presenoldeb Peter Read

Ystadegau mynychu Peter Read
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   57%
Derbyniwyd ymddiheuriad:8   80% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   43%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Peter Read
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/03/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,20/03/2019 Mynychwyd
03/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,03/06/2019 Mynychwyd
20/03/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,20/03/2019 Mynychwyd
20/03/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,20/03/2019 Mynychwyd
03/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,03/06/2019 Mynychwyd
01/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,01/08/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
18/03/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,18/03/2019 Absennol
17/06/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,17/06/2019 Absennol
28/03/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,28/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/06/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/03/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,28/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/06/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,06/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
14/03/2019 Pwyllgor Pensiynau ,14/03/2019 Mynychwyd
16/05/2019 Pwyllgor Pensiynau ,16/05/2019 Mynychwyd
29/07/2019 Pwyllgor Pensiynau ,29/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/04/2019 Mynychwyd
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,03/06/2019 Mynychwyd
11/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/04/2019 Mynychwyd
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,03/06/2019 Mynychwyd
05/03/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,05/03/2019 Disgwyliedig
26/03/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ,26/03/2019 Disgwyliedig
19/03/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ,19/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad