Yn bresennol

Presenoldeb Peter Read

Ystadegau mynychu Peter Read
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   61%
Derbyniwyd ymddiheuriad:4   57% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   39%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Peter Read
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
10/10/2018 Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd rhwng Aelodau Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd a Chynrychiolwyr y Cyflogwyr a’r Undebau ,10/10/2018 Disgwyliedig
10/09/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018 Mynychwyd
17/10/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,17/10/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/12/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018 Absennol
10/12/2018 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/12/2018 Absennol
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018 Absennol
06/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/11/2018 Mynychwyd
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,15/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,15/11/2018 Disgwyliedig
08/11/2018 Pwyllgor Pensiynau ,08/11/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
23/10/2018 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ,23/10/2018 Disgwyliedig
16/10/2018 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ,16/10/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd