Yn bresennol

Presenoldeb Peter Read

Ystadegau mynychu Peter Read
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   75%
Derbyniwyd ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   25%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Peter Read
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
02/08/2017 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,02/08/2017 Mynychwyd
11/07/2017 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/07/2017 Mynychwyd
13/11/2017 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,13/11/2017 Mynychwyd
22/06/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,22/06/2017 Mynychwyd
13/07/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/07/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/09/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,28/09/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
30/11/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,30/11/2017 Mynychwyd
11/09/2017 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,11/09/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/09/2017 Pwyllgor Craffu Gofal ,04/09/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/09/2017 Pwyllgor Craffu Gofal ,21/09/2017 Mynychwyd
21/09/2017 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,21/09/2017 Mynychwyd
29/09/2017 Pwyllgor Pensiynau ,29/09/2017 Mynychwyd
09/11/2017 Pwyllgor Pensiynau ,09/11/2017 Mynychwyd
19/06/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,19/06/2017 Mynychwyd
11/09/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/09/2017 Mynychwyd
19/06/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,19/06/2017 Mynychwyd
11/09/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/09/2017 Mynychwyd
17/10/2017 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ,17/10/2017 Mynychwyd
28/07/2017 Y Cyngor ,28/07/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/10/2017 Y Cyngor ,05/10/2017 Mynychwyd