Yn bresennol

Presenoldeb Eryl Jones-Williams

Ystadegau mynychu Eryl Jones-Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   76%
Derbyniwyd ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   24%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Eryl Jones-Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/11/2018 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,30/11/2018 Disgwyliedig
17/09/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/12/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,03/12/2018 Mynychwyd
09/07/2018 Fforwm Craffu ,09/07/2018 Disgwyliedig
17/10/2018 Fforwm Craffu ,17/10/2018 Disgwyliedig
17/07/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,17/07/2018 Mynychwyd
17/07/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,17/07/2018 Mynychwyd
21/11/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,21/11/2018 Mynychwyd
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018 Mynychwyd
06/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/11/2018 Mynychwyd
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,15/11/2018 Mynychwyd
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,13/09/2018 Mynychwyd
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,15/11/2018 Disgwyliedig
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/12/2018 Disgwyliedig
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018 Mynychwyd
10/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
23/10/2018 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ,23/10/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd