Yn bresennol

Presenoldeb Sion W. Jones

Ystadegau mynychu Sion W. Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   27%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   38% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   73%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Sion W. Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/09/2017 Fforwm Ardal Gwyrfai ,21/09/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/12/2017 Fforwm Ardal Gwyrfai ,11/12/2017 Absennol
28/09/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,28/09/2017 Absennol
30/11/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,30/11/2017 Mynychwyd
08/02/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,08/02/2018 Absennol
27/11/2017 Pwyllgor Cynllunio ,27/11/2017 Yn bresennol
18/12/2017 Pwyllgor Cynllunio ,18/12/2017 Yn bresennol
11/09/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/09/2017 Absennol
11/12/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/09/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/09/2017 Absennol
11/12/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/12/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/10/2017 Y Cyngor ,05/10/2017 Mynychwyd
14/12/2017 Y Cyngor ,14/12/2017 Mynychwyd