Yn bresennol

Presenoldeb Sion W. Jones

Ystadegau mynychu Sion W. Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   36%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   29% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   64%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Sion W. Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/09/2017 Fforwm Ardal Gwyrfai ,21/09/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
26/07/2017 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,26/07/2017 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/09/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,28/09/2017 Absennol
30/11/2017 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,30/11/2017 Mynychwyd
03/07/2017 Pwyllgor Cynllunio ,03/07/2017 Absennol
24/07/2017 Pwyllgor Cynllunio ,24/07/2017 Absennol
27/11/2017 Pwyllgor Cynllunio ,27/11/2017 Yn bresennol
19/06/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,19/06/2017 Mynychwyd
11/09/2017 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/09/2017 Absennol
11/09/2017 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/09/2017 Absennol
28/07/2017 Y Cyngor ,28/07/2017 Mynychwyd
05/10/2017 Y Cyngor ,05/10/2017 Mynychwyd