Yn bresennol

Presenoldeb Annwen Daniels

Ystadegau mynychu Annwen Daniels
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   46%
Derbyniwyd ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   54%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Annwen Daniels
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/07/2018 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,06/07/2018 Disgwyliedig
18/06/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,18/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/09/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
20/06/2018 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,20/06/2018 Mynychwyd
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Disgwyliedig
07/06/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,07/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
26/06/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,26/06/2018 Mynychwyd
11/06/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/06/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/06/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/06/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad