Yn bresennol

Presenoldeb Annwen Daniels

Ystadegau mynychu Annwen Daniels
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   50%
Derbyniwyd ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   50%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Annwen Daniels
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/12/2018 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/12/2018 Disgwyliedig
17/09/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/12/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,03/12/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/09/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/11/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal ,15/11/2018 Mynychwyd
31/01/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,31/01/2019 Mynychwyd
15/11/2018 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,15/11/2018 Disgwyliedig
31/01/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,31/01/2019 Mynychwyd
25/10/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/10/2018 Mynychwyd
12/02/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/02/2019 Disgwyliedig
08/11/2018 Pwyllgor Pensiynau ,08/11/2018 Mynychwyd
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Mynychwyd
06/12/2018 Y Cyngor ,06/12/2018 Mynychwyd