Yn bresennol

Presenoldeb Dilwyn Morgan

Ystadegau mynychu Dilwyn Morgan
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   86%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   14%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dilwyn Morgan
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
18/06/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,18/06/2018 Mynychwyd
17/09/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/09/2018 Mynychwyd
08/05/2018 Y Cabinet ,08/05/2018 Mynychwyd
22/05/2018 Y Cabinet ,22/05/2018 Mynychwyd
12/06/2018 Y Cabinet ,12/06/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/07/2018 Y Cabinet ,03/07/2018 Mynychwyd
31/07/2018 Y Cabinet ,31/07/2018 Mynychwyd
11/09/2018 Y Cabinet ,11/09/2018 Mynychwyd
18/09/2018 Y Cabinet ,18/09/2018 Mynychwyd
02/10/2018 Y Cabinet ,02/10/2018 Mynychwyd
16/10/2018 Y Cabinet ,16/10/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/07/2018 Y Cyngor ,12/07/2018 Mynychwyd
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Mynychwyd