Yn bresennol

Presenoldeb Peredur Jenkins

Ystadegau mynychu Peredur Jenkins
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   95%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Peredur Jenkins
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
04/12/2017 Fforwm Ardal Meirionnydd ,04/12/2017 Mynychwyd
12/03/2018 Fforwm Ardal Meirionnydd ,12/03/2018 Mynychwyd
05/02/2018 Fforwm Cyllideb Ysgolion ,05/02/2018 Mynychwyd
08/02/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,08/02/2018 Mynychwyd
10/05/2018 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,10/05/2018 Mynychwyd
14/02/2018 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,14/02/2018 Derbyniwyd ymddiheuriad
18/01/2018 Pwyllgor Pensiynau ,18/01/2018 Mynychwyd
15/03/2018 Pwyllgor Pensiynau ,15/03/2018 Mynychwyd
12/12/2017 Y Cabinet ,12/12/2017 Mynychwyd
02/01/2018 Y Cabinet ,02/01/2018 Mynychwyd
09/01/2018 Y Cabinet ,09/01/2018 Mynychwyd
16/01/2018 Y Cabinet ,16/01/2018 Mynychwyd
13/02/2018 Y Cabinet ,13/02/2018 Mynychwyd
13/03/2018 Y Cabinet ,13/03/2018 Mynychwyd
10/04/2018 Y Cabinet ,10/04/2018 Mynychwyd
08/05/2018 Y Cabinet ,08/05/2018 Mynychwyd
22/05/2018 Y Cabinet ,22/05/2018 Mynychwyd
14/12/2017 Y Cyngor ,14/12/2017 Mynychwyd
08/03/2018 Y Cyngor ,08/03/2018 Mynychwyd
03/05/2018 Y Cyngor ,03/05/2018 Mynychwyd