Yn bresennol

Presenoldeb W. Gareth Roberts

Ystadegau mynychu W. Gareth Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   29%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   40% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   71%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer W. Gareth Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
18/03/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,18/03/2019 Absennol
17/06/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,17/06/2019 Absennol
12/03/2019 Y Cabinet ,12/03/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
02/04/2019 Y Cabinet ,02/04/2019 Mynychwyd
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Absennol