Yn bresennol

Presenoldeb Dyfrig L. Siencyn

Ystadegau mynychu Dyfrig L. Siencyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   90%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   10%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dyfrig L. Siencyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
15/03/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,15/03/2019 Mynychwyd
12/04/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,12/04/2019 Mynychwyd
17/05/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,17/05/2019 Mynychwyd
21/06/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,21/06/2019 Mynychwyd
28/06/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,28/06/2019 Mynychwyd
26/07/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,26/07/2019 Mynychwyd
08/07/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,08/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
27/06/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,27/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
19/07/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,19/07/2019 Mynychwyd
12/03/2019 Y Cabinet ,12/03/2019 Mynychwyd
02/04/2019 Y Cabinet ,02/04/2019 Mynychwyd
07/05/2019 Y Cabinet ,07/05/2019 Mynychwyd
21/05/2019 Y Cabinet ,21/05/2019 Mynychwyd
04/06/2019 Y Cabinet ,04/06/2019 Mynychwyd
25/06/2019 Y Cabinet ,25/06/2019 Mynychwyd
16/07/2019 Y Cabinet ,16/07/2019 Mynychwyd
23/07/2019 Y Cabinet ,23/07/2019 Mynychwyd
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Mynychwyd