Yn bresennol

Presenoldeb Dyfrig L. Siencyn

Ystadegau mynychu Dyfrig L. Siencyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   94%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dyfrig L. Siencyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
01/02/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,01/02/2019 Mynychwyd
15/03/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,15/03/2019 Mynychwyd
12/04/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,12/04/2019 Mynychwyd
17/05/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,17/05/2019 Mynychwyd
25/03/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,25/03/2019 Disgwyliedig
14/02/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,14/02/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/01/2019 Y Cabinet ,15/01/2019 Mynychwyd
22/01/2019 Y Cabinet ,22/01/2019 Mynychwyd
29/01/2019 Y Cabinet ,29/01/2019 Mynychwyd
19/02/2019 Y Cabinet ,19/02/2019 Mynychwyd
12/03/2019 Y Cabinet ,12/03/2019 Mynychwyd
02/04/2019 Y Cabinet ,02/04/2019 Mynychwyd
07/05/2019 Y Cabinet ,07/05/2019 Mynychwyd
21/05/2019 Y Cabinet ,21/05/2019 Mynychwyd
04/06/2019 Y Cabinet ,04/06/2019 Mynychwyd
07/03/2019 Y Cyngor ,07/03/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd