Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhonwen Jones  01286 679780

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2019-20.

Dogfennau ychwanegol:

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2019-20.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb..

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

10.00 y.b.
10 mins

6.

COFNODION pdf eicon PDF 91 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 28ain o Fawrth 2019yn gywir.  (atodir)

Dogfennau ychwanegol:

10.10 y.b.
60 mins

7.

ANAWSTERAU RECRIWTIO pdf eicon PDF 27 KB

 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Dafydd Meurig


I dderbyn adroddiad ar yr uchod.

 

*10.35 – 11.35

 

(amcangyfrif amseru)

Dogfennau ychwanegol: