Rhaglen

Lleoliad: Neuadd Dwyfor - Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

3.

YMDDIHEURIADAU

4.

DATBLYGIADAU YN YSBYTY BRYN BERYL

I dderbyn cyflwyniad gan Kathryn Cummings (Swyddog y Wasg a Chyfathrebu (Gorllewin), Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr).

5.

AIL-FODELU GOFAL CARTREF

I dderbyn cyflwyniad gan Sian Griffiths (Rheolwr Prosiect – Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant).

6.

PONT BODFEL

I dderbyn cyflwyniad gan Steffan Jones (Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol Dros Dro) ar y gwaith sydd wedi ei gwblhau a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.

7.

EITEMAU AR GYFER Y CYFARFOD NESAF

I nodi eitemau posib ar gyfer y cyfarfod nesaf.