Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYFARFODYDD A GYNHALIWYD AR 16 AR 23 GORFFENNAF 2019 pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFLOGAETH pdf eicon PDF 443 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

7.

YSGOL ABERSOCH pdf eicon PDF 562 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng Cemlyn Williams

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD YMCHWILIAD CRAFFU AR ORFODAETH GWASTRAFF pdf eicon PDF 140 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Catrin Wager

Dogfennau ychwanegol:

9.

TROSOLWG ARBEDION 2019/20: ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU CYNLLUNIAU ARBEDION pdf eicon PDF 17 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

10.

CYTUNDEB CYLLIDEB GYFUN AR GYFER LLETY CARTREFI GOFAL I BOBL HYN 2019-20 pdf eicon PDF 75 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas a Cyng. Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADOLYGIAD RHEOLAETHOL pdf eicon PDF 49 KB

Dogfennau ychwanegol: