Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Ffordd Bangor, Conwy, LL32 8DU

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

COFNODION pdf eicon PDF 69 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfodydd o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 21.6.19 a 28.6.19 fel rhai cywir  

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

DIWEDDARIAD AR Y RHAGLEN WAITH A COFRESTR RISG Y BUE pdf eicon PDF 175 KB

Adroddiad gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF (Mehefin 2019) pdf eicon PDF 532 KB

Adroddiad gan Dafydd L Edwards, Swyddog Cyllid Statudol yr Awdurdod Lletya

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS ADEILADU CAPASITI SEFYDLIADOL ESF pdf eicon PDF 196 KB

Adroddiad gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol

 

7.

PENAWDAU'R TELERAU

Adroddiad i ddilyn.