Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Rhonwen Jones  01286 679780

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 359 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 6ed Fehefin 2019 yn gywir. (atodir).

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD YMCHWIL CEFNOGI POBL ANABL YN GWYNEDD pdf eicon PDF 959 KB

Bydd adroddiad terfynol ar yr ymchwiliad yn cael ei gyflwyno gan Bethan Richardson (Swyddog Cymorth Busnes y Cyngor), ar ran Aelodau'r Gweithgor.

 

Dogfennau ychwanegol: