Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebeca Jones  01286 679890

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 111 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 06.09.2019 fel rhai cywir  

 

5.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL pdf eicon PDF 137 KB

Cyflwyno adroddiad Rheolwr Polisi Cynllunio, Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd

Dogfennau ychwanegol:

6.

ARGYMHELLION PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU - CYNLLUNIO A'R IAITH GYMRAEG pdf eicon PDF 310 KB

Cyflwyno adroddiad gan Arweinydd Tîm Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd