Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 97 KB

 

BRAICH GOCH RED-ARM, BRAICH GOCH BUNKHOUSE and INN, CORRIS

 

I ystyried y cais uchod

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 99 KB

GREAT BREAKS LEISURE Ltd, CEILWART BUNGALOW, NORTH PROMENADE,

ABERMAW, LL42 1BJ

 

I ystyried y cais uchod