Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 73 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 18 Mawrth, 2019 fel rhai cywir  (ynghlwm).

 

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2018-19 pdf eicon PDF 45 KB

Ystyried adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol)  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS AM ODDEFEB pdf eicon PDF 64 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro  (i ddilyn).

Dogfennau ychwanegol:

7.

HUNAN ARFARNIAD A RHAGLEN WAITH pdf eicon PDF 53 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro  (ynghlwm),

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD PWYLLGOR SAFONAU MEWN BYWYD CYHOEDDUS pdf eicon PDF 62 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

9.

COFLYFR ACHOSION COD YMDDYGIAD OMBWDSMON pdf eicon PDF 47 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

10.

HONIADAU YN ERBYN AELODAU pdf eicon PDF 46 KB

Ystyried adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol)  (ynghlwm).