Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd am 2019/2020

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd am 2019/2020

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION pdf eicon PDF 107 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 4.4.19 fel rhai cywir  

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS 2018-19 pdf eicon PDF 190 KB

AELOD CABINET: Cynghorydd Dyfrig Siencyn

 

I ystyried yr adroddiad blynyddol

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD CRAFFU GORFODAETH GWASTRAFF pdf eicon PDF 151 KB

AELOD CABINET: Cynghorydd Catrin Wager

 

I ystyried adroddiad yr Ymchwiliad Craffu

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

INCWM O FEYSYDD PARCIO pdf eicon PDF 55 KB

AELOD CABINET: Cynghorydd Gareth Griffith

 

I ystyried yr adroddiad

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD CRAFFU CYNLLUNIO A'R IAITH GYMRAEG pdf eicon PDF 27 KB

AELOD CABINET: Cynghorydd Gareth Griffith

 

I ystyried adroddiad yr Ymchwiliad Craffu

 

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

CRAFFU TREFNIADAU PERFFORMIAD pdf eicon PDF 44 KB

a)    Ystyried yr adroddiad

 

b)    I ethol aelod i fynychu Cyfarfodydd Herio Perfformiad (Adran Amgylchedd)

 

Dogfennau ychwanegol: