Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 121 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 4ydd o Orffennaf 2019 fel rhai cywir  

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGIAD STRATEGOL O'R GWASANAETH CLUDIANT CYHOEDDUS pdf eicon PDF 76 KB

Aelod Cabinet: Cynghorydd Gareth Griffith

 

I ystyried adroddiad Pennaeth yr Amgylchedd

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

SEFYDLU GRWP TASG RHEOLI PARCIO pdf eicon PDF 71 KB

Aelod Cabinet: Cynghorydd Gareth Griffith

 

I ystyried adroddiad Pennaeth yr Amgylchedd

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL AWST 2017 - MAWRTH 2019 pdf eicon PDF 130 KB

Aelod Cabinet: Cynghorydd Gareth Griffith

 

I ystyried adroddiad Pennaeth yr Amgylchedd

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: