Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Sion Owen  01286 679665

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatgnaiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw faterion sydd yn faterion brys yn nhyb y Cadeirydd er mwyn eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 69 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig fod cofnodion y cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 12/2/19 yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir o’r cyfarfod.

6.

CYDNABYDDIAETH ARIANNOL I AELODAU ETHOLEDIG pdf eicon PDF 80 KB

Adrodd ar wybodaeth Adroddiad Blynyddol y Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

7.

RHAGLEN WAITH DDRAFFT 2019/20 pdf eicon PDF 43 KB

Cyflwyno drafft o’r rhaglen waith ar gyfer 2019/20 gogyfer sylwadau’r Aelodau.

1.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PENNAETH GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD pdf eicon PDF 291 KB

Cyflwyno drafft o’r adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor ym Mai 2019 yn amlinellu’r gefnogaeth sydd wedi ei ddatblygu ac wrthi’n cael ei ddatblygu ar gyfer aelodau.