Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DREFNIADAU CWYNION A GWELLA GWASANAETH Y CYNGOR pdf eicon PDF 89 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN FFORDD GWYNEDD 2019-22 pdf eicon PDF 62 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

7.

POLISI CAFFAEL CYNALADWY AC YMGYRCH I WAHARDD DEFNYDD O BLASTIG UNTRO pdf eicon PDF 401 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLYTHYR BLYNYDDOL AROLYGAETH GOFAL CYMRU AR WASANAETHAU CYMDEITHASOL GWYNEDD pdf eicon PDF 105 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig a Cyng. Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

9.

MODEL GOFAL CARTREF NEWYDD I WYNEDD pdf eicon PDF 115 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol:

10.

TAI HAF A CHYNLLUNIO pdf eicon PDF 331 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol:

11.

PARATOI AR GYFER SEFYLLFA ARIANNOL 2020/21 pdf eicon PDF 173 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

12.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS GEFNOGAETH GORFFORAETHOL A CHYFREITHIOL pdf eicon PDF 139 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

13.

ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS BLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD pdf eicon PDF 333 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

14.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS ADDYSG pdf eicon PDF 114 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Cemlyn Rees Williams

15.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS DAI pdf eicon PDF 112 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Craig ab Iago

Dogfennau ychwanegol: