Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 25 MEHEFIN 2019 pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

GORCHYMYN GWARCHOD MANNAU CYHOEDDUS BANGOR pdf eicon PDF 115 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

7.

PRIS CINIO YSGOLION CYNRADD 2019/20 pdf eicon PDF 60 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Cemlyn Rees Williams

Dogfennau ychwanegol:

8.

CRONFA ARLOESI ARFOR pdf eicon PDF 79 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Thomas

Dogfennau ychwanegol:

9.

STRATEGAETH TAI 2020-21 pdf eicon PDF 74 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Craig ab Iago

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS ECONOMI A CHYMUNED pdf eicon PDF 175 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Thomas

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS GYLLID pdf eicon PDF 116 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS AMGYLCHEDD pdf eicon PDF 123 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol:

13.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS BRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL AC YMGYNGHORIAETH GWYNEDD pdf eicon PDF 103 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Catrin Wager

Dogfennau ychwanegol:

14.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS OEDOLION, IECHYD A LLESIANT pdf eicon PDF 140 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol:

15.

BLAEN RAGLEN Y CABINET pdf eicon PDF 58 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn

Dogfennau ychwanegol: