Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd dyrannu £116,000 o adnoddau un tro o’r Gronfa Trawsffurfio ar gyfer ariannu swydd Arweinydd Therapi Galwedigaethol fydd â chyfrifoldeb am arwain a datblygu'r gwasanaeth Therapi Galwedigaethol ar draws yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant (cyfnod o 2 flynedd).

 

Dyddiad cyhoeddi: 04/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 04/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 04/06/2019 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: