Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd rhoi caniatâd ‘r Adran Addysg i gynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda’r corff llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill i drafod ystod o opsiynau posibl ar gyfer dyfodol yr ysgol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 04/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 04/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 04/06/2019 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: