Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion dogefnnau , 6 Mai 2014