Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd dogefnnau , 9 Rhagfyr 2014