Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd dogefnnau , 9 Medi 2014