Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd dogefnnau , 3 Mehefin 2014